Popis a princip únikové hry

Takzvaná hra exit game původně vznikla v Japonsku, nicméně u nás zdomácněla pod pojmem úniková hra.

Princip však zůstává stejný. Za předem stanovenou dobu se snaží skupina osob utéct z místnosti pomocí řešení soustavy hádanek, šifer a úkolů. Obecně bývá daná místnost nějak tématicky upravena a úkoly vztažené k tomuto ději.

Cílem je tedy skupinová spolupráce za účelem nalezení řešení stěžejního zadání v co nejkratším čase.

Brno a jeho pověsti

PANIK ROOM je forma únikové hry se zaměřením na téma Brno a jeho pověsti. Dozvíte se, proč je fiála na Staré radnici křivá, kdo to byl Zderad či jak vypadalo Brno před 100 lety.

Počet osob: 3–6

Stanovený čas: 75 minut

O nás >>

PANIK ROOM je forma únikové hry se zaměřením na téma Brno a jeho pověsti.

Odkazy >>

Fotogalerie
Kontakt

Ceník >>

Ceník

Kontakt >>

+420 777 597 997

info@panikroom.cz

Facebook >>

Facebook - Panikroom